Kadra


Dyrektor szkoły: p. Jerzy Marzęda, nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa

Język polski
 • p. Izabela Domańska-Wysok
 • p. Izabella Marzęda

Historia i wiedza o społeczeństwie

 • p. Ewa Dziadko
 • p. Izabela Domańska-Wysok
 • p. Andrzej Gruszczyk

Język angielski

 • p. Marlena Daszczyk
 • p. Joanna Gołębiowska

Język niemiecki

 • p. Alicja Trzaska
 • p. Magdalena Kołton

Plastyka, Muzyka, Zaj. artystyczne

 • p. Dorota Maleszyk
 • p. Mieczysław Szczepaniak

Religia

 • p. Bożena Majewska

WDŻR

 • p. Andrzej Gruszczyk

 Informatyka

 • p. Jerzy Marzęda

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • p. Jerzy Marzęda

Matematyka

 • p. Dorota Maleszyk
 • p. Bożena Szkuat

Fizyka

 • p. Monika Drabik

Chemia

 • p. Anna Trubalska
 • p. Monika Drabik

Geografia

 • p. Anna Trubalska

Biologia

 • p. Marlena Daszczyk

Zaj. techniczne

 • p. Jacek Maleszyk

Wychowanie fizyczne

 • p. Witold Kłoda
 • p. Edyta Walkiewicz

Pedagog szkolny

 • p. Dorota Bednarska

Pracownicy administracji i obsługi

 • p. Emilia Drozd
 • p. Teresa Kosiak
 • p. Barbara Lemke
 • p. Elżbieta Ligęza