Kalendarz roku szkolnego


 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe 16 - 29 stycznia  2017 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.

Egzaminy gimnazjalne:
    - część humanistyczna 19 kwietnia 2017 r.
    - część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r.
    - część z języka obcego nowożytnego 21 kwietnia 2017 r.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
   - część humanistyczna 1 czerwca 2017 r.
   - część matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2017 r.
   - część z języka obcego nowożytnego 5 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   8 września 2016 r.

   31 października 2016 r.
   2 maja 2017 r.
   16 czerwca 2017 r.