Katyń... ocalić od zapomnienia


    18 maja 2015 r. odbyła się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. W uroczystości wzięli udział między innymi: członkowie rodzin zamordowanych oficerów, władze samorządowe, młodzież gimnazjum, dyrektorzy okolicznych szkół i placówek kultury oraz mieszkańcy. Tablica „Dęby Pamięci” oraz posadzone 13. 04. 2010 r. drzewka upamiętniają oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD na wiosnę 1940 roku, majora Wacława Pawłowskiego urodzonego w Ostrowie Lubelskim, zamordowanego w Charkowie, porucznika Czesława Kowalika urodzonego w Babiance, zamordowanego w Katyniu, porucznika Jana Szalasta urodzonego w Rozkopaczewie, zamordowanego w Katyniu.
Od 2010 r. szkoła uczestniczy w programie KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, który stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.
Celem programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.
W programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i z zagranicy, w tym: szkoły, komendy policji, placówki straży granicznej, starostwa powiatowe i urzędy gmin, parafie, drużyny harcerskie, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe.
W realizację Programu zaangażowały się również tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich.