Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich


10 kwietnia 2014 r. na terenie naszego gimnazjum został przeprowadzony Wielki Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z efektami wykorzystania środków unijnych, które mogliśmy zaobserwować na przestrzeni 10 lat od akcesji Polski do UE. Organizatorem i fundatorem nagród było Województwo Lubelskie (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie konkursu w naszej szkole oraz koordynację i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem była pani Katarzyna Równiak.

 Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o Unii Europejskiej, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego oraz Funduszach Europejskich. Przygotowując się do konkursu uczniowie mogli skorzystać z materiałów informacyjnych przygotowanych w formie „Skryptu wiedzy” oraz filmu animowanego  o tematyce  funduszy europejskich przekazanych szkołom przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Przyczyniły się do tego atrakcyjne nagrody, za I miejsce - tablet, za II i III słuchawki nauszne, kolejne miejsca - nagrody pocieszenia (etui na telefony, długopisy, opaski odblaskowe). Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas I – III (wyłonionych w drodze eliminacji przeprowadzonych 2 kwietnia 2014 r.) Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat funduszy unijnych, o czym świadczą wyniki przeprowadzonego konkursu.

            Laureaci konkursu:

I MIEJSCE Weronika Maleszyk uczennica klasy III C (26 pkt.)

II MIEJSCE Bartłomiej Kwapiński uczeń klasy II B (24 pkt.)

III MIEJSCE Grzegorz Markiewicz uczeń klasy I B (23 pkt.)

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbyło się 14 kwietnia 2014 r.