Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim,

ul. Partyzantów 26, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-17-42-842, REGON: 431164268
e-mail: gmostrowlubelski@poczta.onet.pl , http://gimostrowlubelski.org.pl

[pobierz] 0.1 MB ogłoszenie o konkursie

Specyfikacja zamówienia i formularz ofertowy.