Pamięć o Żołnierzach Wyklętych


    Żołnierze podziemia niepodleglościowego po zakończeniu II wojny światowej  nie moli pogodzić się z wprowadzeniem w naszym kraju nowej władzy sterowanej z Moskwy, nie złożyli broni i walczyli dalej oddając za to najwyższą cenę – życie. Niektórzy zginęli w walce z oddziałami MO i UBP, innych katowano podczas przesłuchań, osadzano na długie lata w więzieniu lub mordowano. Pozostali na zawsze niezłomni – dlatego, że byli niezłomni to później zostali wyklęci przez władze komunistyczne i zapomniani na długie lata.
     Z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą ustanowienia 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wystąpił w 2010 roku ŚP prezydent Lech Kaczyński. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony na mocy ustawy uchwalonej przez parlament z 3 lutego 2011 roku.

     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.