Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Szkolnego

Przewodniczący - Jarosław Lato

Zastępca - Milena Kosik

Skarbnik - Joanna Ziółkowska

Sekretarz - Jakub Szczepański

Poczet Sztandarowy

Jan Łukaszek

Natalia Duda

Patrycja Niedbalska