Wyniki egzamniów EWD


[pobierz] 0.1 MB ewd-gimnazjalne2014

Edukacyjna wartość dodana - wskaźniki trzyletnie na tle województwa

[pobierz] 0.1 MB ewd-gimnazjalne2013

Edukacyjna wartość dodana - wskaźniki trzyletnie na tle województwa

[pobierz] 0.6 MB ewd-gimnazjalne2012

Edukacyjna wartość dodana - wskaźniki trzyletnie na tle powiatu i województwa

[pobierz] 0.1 MB ewd-gimnazjalne2011

Edukacyjna wartość dodana - wskaźniki trzyletnie na tle powiatu i województwa