Zajęcia pozalekcyjne


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

1. Zajęcia wyrównawcze i rozszerzające z języka angielskiego - piątek godz. 1340,

2. Zajęcia wyrównawcze z chemii - poniedziałek godz. 1340,

3. Zajęcia wyrównawcze z fizyki - środa godz. 1340,

4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - poniedziałek i środa godz. 1340,

5. Zajęcia rozwijające z geografii - środa godz. 720,

6. Zajęcia rozwijające z biologii - piątek godz. 1340,

7. Koło zainteresowań z historii - poniedziałek godz. 720,

8. Zajęcia sportowe piłka nożna dziewcząt - środa godz. 1430,

9. Zajęcia sportowe piłka siatkowa - poniedziałek godz. 1600,

10. Zajęcia sportowe z LA - poniedziałek i środa godz. 1340,

11. Zespół muzyczny - poniedziałek godz. 1340,

12. Zajęcia wokalno-instrumentalne - środa godz. 1340,

13. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego - poniedzialek i piątek godz.1340 ,

14. Zajęcia redakcyjne gazetki szkolnej "Nie dla Kujonów" - wtorek godz. 1340.

15. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - poniedziałek i piatek godz. 1340.

16. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - poniedzialek godz. 1340.